KORJAUSRAKENTAMINEN

KAIKKI KORJAUSRAKENTAMISEN TYÖT - SUUNNITTELUSTA TOTEUTUKSEEN.

Me olemme tehokkaita ammattilaisia, joiden toimintaa ohjaa kaikessa ammattiylpeys: halu tehdä laadukkaasti ja kunnolla on sisäsyntyistä ja yrityksen perusarvo .

Korjausrakentamista Uudellamaalla,
Helsinki – Vantaa – Espoo jo vuodesta 2009.

Suoritamme laadukkaasti kaikki perinteiset julkisivukorjaukset, maalaus- ja pinnoitustyöt sekä erilaiset perusparannus- tai rakennustyöt. Kehitämme toimintatapojamme ja täydennämme osaamistamme jatkuvasti.

Meillä on valmiudet ja osaaminen suoriutua myös haastavimmista, erityisosaamista vaativista työtehtävistä. Esimerkkejä laaja-alaisesta osaamisestamme ovat suojeltujen puuikkunoiden perusteelliset kunnostustyöt, erikoispinnoitteiden asennukset erilaisille betoni- ja kattopinnoille sekä näyttävien entisöintikohteiden kipsi- ja puukoristerakenteiden suunnittelu ja toteutus.

Projektinhallinta ja työmaaseuranta ovat tärkeimmät urakan sujuvuuteen ja läpinäkyvyyteen liittyvät tekijät. Olemme Argentumilla kiinnittäneet tähän erityistä huomiota ja muodostaneet oman laatujärjestelmän, jota noudatamme tinkimättömästi jokaisessa projektissamme, kokoluokasta riippumatta.